Podział majątku Szczecin

Po małżeństwie nie powstaje intercyza powstaje wspólność majątkowa. Środki materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością współmałżonków. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji jest trudny.

Podział majątku Szczecin – Różnice między majątkiem wspólnym, a osobistym

podział majątku szczecinMówiąc o majątku wspólnym, należą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jednego ze współmałżonków. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Kiedy chodzi o majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem aktu małżeńskiego. Poza rentą z powodu utraty zdolności do pracy. Co więcej wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W trakcie podziału majątku Szczecin przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Niemożliwy jest podział majątku Szczecin, kiedy trwa okres wspólnoty majątkowej. Możliwość występuje, kiedy wcześniej ustanowiliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Taka umowa ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, w przypadku rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Szczecin Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest lepszy, bo jest tańszy i przebiega szybciej. Podpisując taką umowę każdy współmałżonek ma swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard powinien być równy, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej. Co z mieszkaniem po podziale majątku Szczecin? Często jest to największym problemem przy podziale majątku Stargard, gdyż mieszkanie jest zazwyczaj najdroższym aktywem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale tak się zazwyczaj nie zdarza. Drugą możliwością jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here